Skip to main content

Beicio Mynydd

Mae gan Fannau Brycheiniog rai o’r tiroedd gorau yng Nghymru ar gyfer beicio mynydd. Does dim gwahaniaeth pa fath o feicio rydych chi’n chwilio amdano – disgyniadau cyflym, sesiynau sgiliau neu lwybrau hamddenol oddi ar y ffordd – mae yma leoliad at ddant pawb. A pheidiwch ag anghofio edmygu’r golygfeydd syfrdanol ar hyd y ffordd.

I gael hyfforddiant beicio mynydd, cyfarwyddyd neu i ymuno â thaith feicio grŵp neu ddigwyddiad, cysylltwch â’r cwmnïau gweithgareddau yn y Parc.

Beth i’w wneud

1. Sesiynau blasu (i ddechreuwyr)

Os yw beicio mynydd yn newydd i chi, yna mae hurio hyfforddwr cymwys yn caniatáu i chi roi cynnig ar bethau yn y ffordd fwyaf diogel, didrafferth bosibl. Gallwch osgoi’r straen o ddarllen map drwy ganiatáu i arbenigwr â gwybodaeth leol ddangos y ffordd i chi. Mae darparwr gweithgareddau hefyd yn gallu rhoi rhywfaint o gyngor ynghylch sut i reidio beic mynydd yn gywir dros wahanol fathau o dir, gan weithio’r gêrs i gyd-fynd â’r bryniau a defnyddio’r breciau i reoli eich disgyniadau.

2. Sesiynau gwella (i rai sy’n dychwelyd a rhai sydd am feithrin sgiliau)

Efallai eich bod chi’n dal i ddysgu, neu eich bod yn feiciwr profiadol sy’n ymweld â’r parc am y tro cyntaf. Pam nad ewch chi â’ch beicio i’r lefel nesaf a hurio arweinydd beicio mynydd i’ch arwain ar rai o lwybrau beicio mynydd mwyaf cyffrous y DU. Mae arweinwyr yn gallu cynnig hyfforddiant arbenigol, hyfforddiant ffitrwydd, cyngor cynnal a chadw a gwybodaeth am lwybrau lleol.

3. Profiadau annibynnol (i rai brwdfrydig ac arbenigwyr)

Os hoffech gael beic am y diwrnod i grwydro, gallwch hurio un gan y darparwyr hurio beiciau mynydd yn y parc. Maent hefyd yn gallu eich helpu i ddewis man cychwyn addas i’ch siwrnai. Os ydych chi wedi dod â’ch beic a’ch offer eich hun, dewiswch o blith ein llwybrau beicio mynydd wedi’u graddio. Cofiwch - mae’r bryniau’n fawr yn y parc ac mae’r mynyddoedd yn gallu bod yn lle gwyllt yn ystod tywydd garw. Os nad ydych chi’n siŵr neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi yna ewch i’ch siop feiciau lleol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Byddwch yn barod, yn gyfrifol a chadwch yn ddiogel

Bydd ychydig o gynllunio a synnwyr cyffredin yn helpu i sicrhau bod eich profiad beicio mynydd yn ddidrafferth. I gael cyngor pwysig ar arfer dda a diogelwch, ewch i’n tudalen Cadw’n ddiogel.


Busnesau Lleol

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf