Skip to main content

Cerdded

Coronavirus (COVID-19)

DIWEDDARIAD 24.06.2020

Yn dilyn cyhoeddiadau gan Brif Weinidog Cymru ddydd Gwener 19 Mehefin 2020, mae’r rhan fwyaf o’r Parc Cenedlaethol ar agor erbyn hyn ac yn ddiogel ar gyfer defnydd lleol (o fewn 5 milltir o’ch cartref). Mae’r safleoedd sy’n dal ar gau, wedi’u cau i gadw pobl yn ddiogel ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid i’w hail agor yn  unol ag arweiniad ac amserlen Llywodraeth Cymru. Mae’r sector mynediad i’r cefn gwlad hefyd yn defnyddio arweiniad pellach gan Cyfoeth Naturiol Cymru,

Y safleoedd sydd dal ar gau yw:

 • Canol y Bannau gan gynnwys Pen y Fan a’r meysydd parcio yn: Craig-y-Fro, Canolfan y Bannau, Pont ar Daf, Blaen y Glyn Uchaf a’r Neuadd
 • Bro'r Sgydau a’r holl feysydd parcio cysylltiedig
 • Llyn y Fan Fach a’i faes parcio cysylltiedig
 • Fan Fawr, Fan Frynich, Craig Cerrig Gleisiad a Dwyrain y Fforest Fawr
 • Castell Carreg Cennen a’r coetir
 • Parc Gwledig Craig-y-nos.
 • Cuddfan adar Llangasty (cofiwch: mae’r llwybr troed ar hyd y llyn ar agor)
 • Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol a Chomin Mynydd Illtud
 • Canolfan Ymwelwyr Garwnant
 • Maes parcio Fforest Cwm Giedd
 • Meysydd parcio Grwyne Fawr yng nghoedwig y  Mynydd Du (Mynyddoedd Duon yn nwyrain y Parc)

Cofiwch ddilyn rheolau pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Cadwch yn  ddiogel a gyda’n gilydd byddwn yn #DiogeluCymru.

Boed yn well gennych gerdded yn hamddenol gan fwynhau’r rhyfeddodau y dowch ar eu traws neu gamu’n egnïol i fyny’r llethrau i glywed eich calon yn curo, byddwch yn sicr o ddod o hyd i daith gerdded aiff â’ch bryd o fewn pellter rhwydd i’ch man cychwyn yma yn y Bannau.

Does dim llawer all gymharu â hamddena ar hyd llwybr camlas neu lan afon, darganfod cwrlid o flodau gwyllt mewn coedwig, cael eich gwobrwyo â’r golygfeydd sydd i’w gweld o gopaon un o’n mynyddoedd neu gael eich syfrdanu gan ein ffurfafen serennog yn y nos. Chwiliwch drwy’r teithiau cerdded graddedig yn y Parc Cenedlaethol ar y map i ddod o hyd i daith sydd yn iawn i chi nawr.

Dyma sut rydym wedi graddio’n llwybrau ni:

 

Gradd 1 Llwybrau bron yn gwbl wastad sy’n rhydd rhag rhwystrau a chanddynt arwynebeddau caled neu gywasgedig. Efallai fod seddau i’w cael.
Gradd 2 Llwybrau â goleddfau ysgafn o dro i dro, ychydig yn fwy rhydd neu fwdlyd dan draed gyda gatiau ond dim camfeydd. Mae prinder llefydd i eistedd.
Gradd 3 Llwybrau â goleddfau achlysurol sydd yn hwy neu’n fwy serth, yn gul mewn mannau, arwynebeddau gwael a gatiau mochyn neu gamfeydd. Efallai nad oes seddau.
Gradd 4 Llwybrau â rhai rhannau cul, goleddfau serth neu arwynebeddau mwdlyd neu garegog. Gall gatiau fod yn gul neu efallai fod camfeydd. Does dim seddau.
Gradd 5 Llwybrau â chamfeydd neu risiau, goleddfau serth, tir corsiog a rhannau yn agored gyda’r tir yn disgyn yn serth o ymyl y llwybr.

 

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf