Am gyngor pwysig ar arfer da a diogelwch, gan gynnwys y drefn Gwirio, Glanhau, Draenio a Sychu, edrychwch ar ein hadran:Byddwch yn Barod a Chadwch yn Ddiogel.