Skip to main content

Ym Mannau Brycheiniog, rydym yn cymryd bwyd a diod o ddifrif. Mae gennym yr holl gynhwysion cywir. Aer clir ar lethrau agored. Cymoedd ffrwythlon. A digonedd o ddŵr ffres. O fwytai gourmet gyda'u gerddi bwthyn eu hunain i dafarndai clyd sy'n gweini cig oen Cymreig lleol ar gyfer cinio dydd Sul, mae gennym ddigon o leoedd bwyta gwych i'ch temtio. Mae ein brecwast traddodiadol Cymreig yn chwedlonol. Mae ein caffis hyfryd a'n siopau te yn ddigon i wneud i chi deimlo'n hapus. A gallwch ddod o hyd i nwyddau gwych ar gyfer picnic ac anrhegion yn ein delis, gwyliau bwyd a marchnadoedd ffermwyr. Rydym hyd yn oed yn gwneud ein wisgi ein hunain. Teimlo'n llwglyd eto?
cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf