Skip to main content

Llwybrau haws

Mae'n Parc Cenedlaethol  yn le arbennig iawn sy’n cynnig amrediad eang o weithgareddau er mwyn eich galluogi chi i gael y math o ymweliad y dymunechMae’r dirwedd yn amrywiol, ac mae’r llwybrau’n croesi gwahanol fathau o dir. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio’n galed i dynnu ymaith rwystrau diangen megis camfeydd ac i osod gatiau hawdd i'w agor a’u cau yn lle, pan fo’n addas. Mae’r Awdurdod hefyd yn gwella wyneb rhai llwybraulle mae’r amgylchiadau a’r dirwedd yn caniatáu. 

Mae’r Awdurdod hefyd yn darparu gymaint o wybodaeth a phosibl er mwyn eich  galluogi i ddewis y llwybr gorau ar gyfer eich chwaeth a’ch anghenion. Golyga hyn ein bod ni wedi graddio llwybrau o 1 5 ac ar y cyfan llwybrau gradd 1 a 2 fydd yn addas i chi os oes angen cymorth arnoch i symud pellter. 

Gradd 1  Llwybrau sydd heb rwystraunemor dim goleddau ac arwynebau solet neu wedi’u cywasguHefyd mae seddi 

 

Gradd 2  Llwybrau gyda rhai rhannau gydag arwynebau ychydig yn rhyddychydig o oleddau a gatiau ond dim camfeydd. Mae ychydig o seddi  

 Chwiliwch trwy ein llwybrau am lwybrau gradd addas. 

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf