Skip to main content

EIN TEITHIAU CERDDED

Cerddwch ffordd hyn? Pam lai?

Taith Henry Vaughan

Dewch, i gerdded yn ôl troed y bardd o’r G17 Henry Vaughan, neu ‘Alarch Afon Wysg’ i roi iddo ei enw barddol. Fel Henry, gallwch fwynhau tawelwch a harddwch y gornel arbennig hon o’r Bannau a ysbrydolodd gymaint o’i farddoniaeth. Taith gerdded gradd 2 yw hon: Llwybrau â rhai rhannau ag wynebau ychydig yn fwy rhydd, goleddfau ysgafn a gatiau ond dim camfeydd. Prin iawn yw’r mannau i eistedd.


Taith Henry Vaughan

Gradd tro

3.5km / 2.17milltir

Talybont on Usk (Cyfeirnod grid OS SO114225) (cod post LD3 7JD)

Cyfesurynnau GPS cychwynnol
° 0' 0" N ° 0' 0" W (DMS)

1 awr 15 mun

Esgyniad 80m / 262ft

Cyfleusterau:


Dechreuwch ar eich taith drwy ddilyn rhan fer o’r gamlas a ddaeth yn sicr â newid yn ei sgil pan gafodd ei adeiladu tua 1800. Ers dyddiau Henry Vaughan mae pentref Tal-y-bont ar Wysg wedi tyfu o fod yn gasgliad o ffermydd gwasgaredig i fod yn ganol pentref wedi ei godi ger glanfeydd camlas. Ar hyd y ffordd cymerwch olwg ar y byrddau dehongli a galw yng Ngardd Vaughan i ganfod enghreifftiau da o berlysiau y byddai yntau wedi eu defnyddio fel meddyg. Ymlaciwch ger y meinciau picnic cyn bwrw yn eich blaen ar hyd Tramffordd Bryn Oer a ddefnyddiwyd i gludo glo i’r gamlas o Dredegar sydd heb fod ymhell. Bydd eich taith yn ôl i’r pentref yn mynd â chi ar hyd afon hyfryd Caerfanell.

Gadewch i ni wybod am unrhyw anawsterau gyda’r daith trwy ein system adrodd ar-lein


cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf