Skip to main content

EIN TEITHIAU CERDDED

Cerddwch ffordd hyn? Pam lai?

Craig-y-Nos

Craig-y-nos

Mae’r daith fer ond amrywiol hon yn mynd â chi drwy cyn erddi pleser Castell Craig-y-nos, heibio i lynnoedd a phyllau a chan gynnig golygfeydd trawiadol ar hyd rhannau uchaf Cwm Tawe. Llwybr gradd 1 yw hwn – llwybrau sy’n rhydd o rwystrau, sydd bron yn gwbl wastad ag arwynebau caled neu gadarn dan draed yw’r rhain. Mae seddau i’w cael hefyd.


Craig-y-Nos

Gradd tro

2.2km / 1.37milltir

Craig-y-Nos (Cyfeirnod grid OS SN839155) (cod post SA9 1GL)

Cyfesurynnau GPS cychwynnol
51° 49' 35" N -3° 41' 5" W (DMS)

1 awr 30 mun

Cyfleusterau:


Camwch i fyd moethus Adelina Patti, y gantores adnabyddus o ddiwedd y G19 a sefydlodd y gerddi hyn fel cefnlen ar gyfer ei phlasty, Castell Craig-y-nos. Cerddwch yn ôl ei throed  o amgylch ei chyn gardd ac ewch i grwydro ar hyd y lawntydd, y dolydd, y coedlannau, y llynnoedd a’r glannau. Fe welwch y dderwen a blannwyd gan Fadam Patti ym 1914 i nodi ei pherfformiad olaf yn Neuadd Albert er budd dioddefwyr y Rhyfel Byd Cyntaf. Byddwch hefyd yn cerdded heibio i Bafiliwn yr Ardd, a godwyd i gynnal cyngherddau haf ac fel ystafelloedd newid er mwyn i westeion Patti allu chwarae tennis neu groquette. Wrth i chi basio’r ddau lyn, oedwch i feddwl am y rhai a fu wrthi’n eu cloddio â rhofiau – roedd tîm o 40 o arddwyr gan Patti yma. Efallai hefyd y gwelwch chi fonogram Adelina Patti ar y bont wen o fetel a’r gwely o rosod ger y pwll pysgod a blannwyd i gofio canmlwyddiant ei marwolaeth ym 2019.

Cofiwch i:

  • fynd â’ch sbwriel adref gyda chi,
  • gadw cŵn o dan reolaeth lem a glanhewch baw eich ci,
  • beidio cynnau tan,
  • beidio gwersylla.

Gadewch i ni wybod am unrhyw anawsterau gyda’r daith trwy ein system adrodd ar-lein


cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf