Skip to main content

Our Walks

Walk this way. Why wouldn't you?

Craig-y-Nos

Craig-y-nos

Mae’r daith fer ond amrywiol hon yn mynd â chi drwy cyn erddi pleser Castell Craig-y-nos, heibio i lynnoedd a phyllau a chan gynnig golygfeydd trawiadol ar hyd rhannau uchaf Cwm Tawe. Llwybr gradd 1 yw hwn – llwybrau sy’n rhydd o rwystrau, sydd bron yn gwbl wastad ag arwynebau caled neu gadarn dan draed yw’r rhain. Mae seddau i’w cael hefyd.


Craig-y-Nos

Gradd tro

2.2km / 1.37milltir

Craig-y-Nos (Cyfeirnod grid OS SN839155) (cod post SA9 1GL)

Cyfesurynnau GPS cychwynnol
51° 49' 35" N -3° 41' 5" W (DMS)

1 hour 30 mins

Cyfleusterau:


Uchafbwyntiau

Camwch i fyd moethus Adelina Patti, y gantores adnabyddus o ddiwedd y G19 a sefydlodd y gerddi hyn fel cefnlen ar gyfer ei phlasty, Castell Craig-y-nos. Cerddwch yn ôl ei throed o dan y coed mawr addurnol a blannwyd i’w hatgoffa hi o’i chartref genedigol yn yr Eidal. Mae’r rhain yn cynnwys castanwydden anferth a derwen a blannwyd gan Madam Patti ym 1914 i nodi ei pherfformiad olaf yn Neuadd Albert er budd dioddefwyr y Rhyfel Byd Cyntaf. Byddwch hefyd yn cerdded heibio i Bafiliwn yr Ardd, a godwyd i gynnal cyngherddau haf ac fel ystafelloedd newid er mwyn i westeion Patti allu chwarae tennis neu groquet. Wrth i chi basio’r ddau lyn, oedwch i feddwl am y rhai a fu wrthi’n eu cloddio â rhofiau – roedd tîm o 40 o arddwyr gan Patti yma. Efallai hefyd y gwelwch chi fonogram Adelina Patti ar y bont wen o fetel efallai y byddwch yn ei chroesi.

 


cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf