Skip to main content

Taith drwy’r goedwig yng Ngarwnant, Coed Taf Fawr

Taith drwy’r goedwig yng Ngarwnant, Coed Taf Fawr

Ymweld â choedwig - Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Am ddiwrnod allan gwych i'r teulu i gyd, beth am edrych ar un o'r nifer o goetiroedd sydd ar agor i'r cyhoedd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog?

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant, sy'n eiddo i ac a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, wedi'i lleoli yn Coed Taf Fawr, ardal fawr o goedwigaeth a leolir yn y Parc Cenedlaethol a Geoparc y Fforest Fawr. Mae Coed Taf Fawr yn goetir cymysg mawr gyda theithiau cerdded dymunol ac mae nentydd yn rhedeg trwyddo. Mae wedi ei swatio o amgylch tair o gronfeydd dŵr, gyda golygfeydd prydferth.

Amserlen Bosib
10:30 Cyrraedd ar gyfer bore neu ddiwrnod llawn allan yn y coetir.
10.30 - 11.00am Mynd o gwmpas y Ganolfan Ymwelwyr.
11.00-12.00 Mwynhewch un o'r teithiau cerdded sydd wedi'u mapio o'r canol, rhowch gynnig ar y cwrs antur rhaff isel, ewch ar y llwybr beicio neu yn syml mwynhewch amgylchedd y coetir.
12.15-1.15 Cinio.
13:20 Mynd o gwmpas y Ganolfan a’r coetir ymhellach, ewch at gronfa ddŵr Llwyn-onn (Bws y Bannau) neu fynd am adref.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf