Skip to main content

Ewch am dro ar drên stêm Mynydd Aberhonddu

Ewch am dro ar drên stêm Mynydd Aberhonddu

Am ddiwrnod allan gwych beth am fynd ar daith ar hen drên stêm locomotif ar draws y rheilffordd treftadaeth gul sy'n rhedeg wrth ymyl Pontsticill a Chronfeydd Pentwyn.

Mae'r hen gyffordd rheilffordd yn Aberhonddu a Merthyr yn eich tywys drwy olygfeydd hardd tuag at Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar hyd Cronfa Ddŵr Taf Fechan i Ddôl-y-gaer. Ym Mhontsticill gallwch ymweld â'r caffi, edmygu'r olygfa ar draws y dŵr i gopaon Bannau Brycheiniog a mynd am dro ar hyd y gronfa ddŵr. Mae yna ardal chwarae yma ar gyfer plant hefyd.

Ar ôl dychwelyd i Orsaf Pant, ewch i weld y gweithdy lle mae hen drenau stêm yn cael eu hatgyweirio, neu dilynwch y llwybr troed newydd i gyrraedd llecyn picnic sydd â golygfeydd panoramig anhygoel o'r dyffryn.

Sample Itinerary
10:00 Cyrraedd ar gyfer bore neu ddiwrnod allan yng Ngorsaf Pant.
11:00 Y trên yn gadael. (Mae nifer o amserau gadael bob dydd - mae amserlenni ar gael yn www.breconmountainrailway.co.uk/timetable)
11.35-11.55 Hoe fach yng Ngorsaf Pontsticill i gael lluniaeth.
11:55 Y trên yn dychwelyd i Orsaf Pant am ginio, yna gallwch adael neu barhau i aros ym Mhontsticill ar gyfer cinio a thaith gerdded. Dychwelwch ar drên diweddarach.
14:35 Trên yn dychwelyd i Orsaf Pant - ewch i'r gweithdy.
03:30 Mynd am adref.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf