Skip to main content

Safleoedd cynhanesyddol a Rhufeinig

Safleoedd cynhanesyddol a Rhufeinig

Yn ein Parc Cenedlaethol, gallwch weld tystiolaeth o ddigwyddiadau’r gorffennol ble bynnag ewch chi, o’r mynyddoedd a ffurfiwyd filiynau o flynyddoedd yn ôl i’r cofadeiladau a adawyd gan drigolion cynnar.

Mae ein tirweddau wedi’u dotio â meini hirion hynafol, carneddau claddu’r Oes Efydd, bryngaerau’r Oes Haearn ac adfeilion Rhufeinig.

A oes diddordeb gennych mewn hanes?

I gael rhagor o wybodaeth am hanes ein Parc, ewch i Hanes byr.

I ddysgu am rai o’r bobloedd a oedd yn arfer byw yma, ewch i Pobloedd cynhanesyddol.

Ac i barhau â’ch gwaith ymchwil drwy ymweld â’n cestyll canoloesol, mannau addoli hynafol Cristnogion a safleoedd treftadaeth yr Oes Ddiwydiannol, ewch i CestyllEglwysi, capeli a mynachlogydd aTreftadaeth ddiwydiannol a gwledig..

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf