Skip to main content

Celf, crefft ac anrhegion

Celf, crefft ac anrhegion

Mae tirluniau Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn rhodd i arlunwyr, ac mae ‘na ddiwylliant cyfoethog o grefftwaith traddodiadol a chyfoes yma hefyd.

Mae’r rhan fwyaf o’n horielau a siopau crefft annibynnol yn canolbwyntio ar waith arlunwyr, cerflunwyr, gweithwyr pren, chwythwyr gwydr, gwneuthurwyr sebon, gemyddion ac artistiaid tecstilau o’r ardal gyfagos. Mae rhai yn cael eu rhedeg gan artistiaid cydweithredol sy’n cymryd eu tro i ofalu am yr arddangosfa ac sydd bob amser yn hapus i siarad am eu gwaith sy’n cael ei arddangos. Am rywbeth Cymreigaidd iawn, edrychwch allan am lwyau caru pren wedi’u troelli, blancedi wedi’u gwehyddu, peintiadau a chrochenwaith.

Fe welwch grefftau a rhoddion ar werth mewn canolfannau croeso a swyddfeydd twristiaeth, ac yn y ffeiriau crefft sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau am newyddion am ddigwyddiadau sydd i ddod.

Mae nifer o orielau, sefydliadau ac unigolion yn rhedeg gweithdai a chyrsiau celf a chrefft – edrychwch ar ein cyrsiau, cyrsiau, gweithdai celf a chrefft a thudalen digwyddiadau am fanylion.

Mae'r orielau annibynnol gorau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Oriel Gorsaf Erwyd

Erwood, Llandeilo Graban,ger Llanfair ym Muallt, LD2 3SJ, Ffôn 01982 56-674

Mae’r peintiadau, crefftau a cherfluniaeth gorau wedi’u gosod mewn gorsaf a thri cherbyd trên! Mae Erwyd yn fan prydferth adnabyddus ger Afon Gwy ac yn boblogaidd am ei olygfa, adar a’r lluniaeth sydd ar gael yn y caffi. Ar agor yn ddyddiol 10.30am - 4.30pm

Oriel Lion Street

6 Y Stryd Fawr, Y Gelli/Hay on Wye, , HR3 5AA   tel 01497 822900,

Wedi’i raddio yn ddiweddar fel un o’r orielau gorau yng Nghymru ac yn hyrwyddo artistiaid sy’n gweithio yng Nghymru a’r cyffiniau gan amlaf. Mae croeso i gŵn sy’n hoffi celf. Ar agor Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10.30am -5pm

Oriel CRiC Gallery

Canolfan Adnoddau a Gwybodaeth Crucywel, Stryd Beaufort, Crucywel, Cymru, Ffôn 01873 811970, www.visitcrickhowell.co.uk

Mae’r oriel yma yn ennill enw da fel lleoliad Celf a Chrefft Cymreig o ansawdd arbennig. Mae ganddi raglen flynyddol o arddangosfeydd gan artistiaid lleol a rhai sy’n ymweld, wedi’u hysbrydoli gan dirweddau Bannau Brycheiniog. Mae CRiC hefyd yn cynnig gwybodaeth i ymwelwyr, mynediad i’r rhyngrwyd, llogi ystafelloedd a lle cael coffi. Ar agor Dydd Llun - Dydd Sadwrn10am - 5pm, Dydd Sul 10am -1.30pm.


Busnesau Lleol

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf