Skip to main content

Archwilio Talgarth gyda Gwarchodfeydd Mynyddoedd Du ac Ystafelloedd Gardd Tegfan

Archwilio Talgarth gyda Gwarchodfeydd Mynyddoedd Du ac Ystafelloedd Gardd Tegfan

Yn Llysgennad i’r Bannau Brycheiniog hoffai Helen Dunne rannu ei phrofiadau a’i chariad at yr ardal gyda chi. Nid yn unig y mae ganddi eiddo hyfryd i ddianc iddo ar gyfer llonyddwch gwledig ond mae’n digwydd gwneud rhai o’r jamiau a’r cyffeithiau gorau o’r cynnyrch o’r ardal leol y gallwn ddod o hyd iddo.

Helen yn dweud

Mae harddwch mor hawdd i’w ganfod yn y Mynyddoedd Du a Bannau Brycheiniog, o’r wawr i’r cyfnos; Hyd yn oed pan fydd hi’n dywyll.

Mae Bannau Brycheiniog, a elwir yn swyddogol yn Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn rhanbarth mynyddig ac yn un o ddim ond 18 safle yn y byd sydd â Statws Awyr Dywyll, gan ei wneud yn gyrchfan berffaith i wylwyr sêr.

Mae’r nefoedd wedi’u bendithio â rhai o awyr dywyllaf y DU felly paratowch i gael eu hdisglair. Mewn heddwch a thawelwch llwyr gallwch eistedd yn ôl a mwynhau eich sioe golau preifat eich hun.

Ar noson glir gallwch weld y Llwybr Llaethog, cytserau mawr, nebulas llachar a hyd yn oed cawodydd meteor. Mae Llyn Llangorse, Y Gelli Bluff a Phriordy Llanddewi yn rhai o’r mannau gwylio gwylio gorau ar draws Bannau Brycheiniog a’r cyfan ar stepen drws Tegfan Garden Suite, sy’n golygu mai dyma’r lle perffaith i aros i fwynhau’r sêr gorau.

Fel arall, os ydych chi ar ôl ychydig o hanes, yn wynebu Mynydd Troed yn y Mynyddoedd Du, mae Tegfan Garden Suite wedi’i lleoli o fewn Ardal Gadwraeth Talgarth a dim ond 1.5 milltir ydyw o Castell Bronllys.

Un o’r nifer o gestyll gyda’r BBNP. Oeddech chi’n gwybod bod gan Gymru fwy o gestyll fesul milltir sgwâr nag unrhyw wlad arall yn y byd? Tref farchnad fechan draddodiadol yw Talgarth sy’n ffinio â Bronllys lle mae’r afonydd bychain Enig ac Ellywe yn llifo o’r Mynyddoedd Du ac ymlaen tuag at Afon Gwy.

Mae Melin Talgarth, melin flawd o’r 18fed Ganrif sy’n gweithio’n llawn yn cynnwys llif yr afon ac yn cynhyrchu blawd o safon a ddefnyddir gan #poblbakery ar gyfer eu pobi aruchel.

Mae’r gorau o fyd natur yn amgylchynu eiddo hyfryd Helen Tegfan Garden Suite gyda Gwarchodfa Natur Pwll-y-wrach, rownd y gornel. Edrychwch mewn parchedig ofn ar rhaeadr a phwll 30 troedfedd o’r enw Pwll-y-Wrach – Pwll y Gwrach. Mae’r ardal leol yn cynnig opsiynau diddiwedd ar gyfer bod mewn un â natur. Gall cerddwyr brwd gychwyn o’r drws a cherdded i lyn Llangorse (y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru). Fel arall, archwiliwch ogofâu Dan-yr-Ogof, dringo copa mynydd uchaf de Prydain

Dim ond taith 15 munud o hyd o Ystafell Arddio Tegfan i’r naill gyfeiriad yw Aberhonddu a’r Gelli Gandryll gyda marchnadoedd ffermwyr rheolaidd a mannau o ddiddordeb a diwylliant lleol, gan gynnwys Eglwys Gadeiriol Aberhonddu restredig Gradd 1. Mae Theatr Brycheiniog, sy’n cynnig amrywiaeth eang o sioeau, ar lannau Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, yn mwynhau mordaith cychod camlas neu daith gerdded llwybr tyner.

Mae’r Gelli Gandryll a elwir yn lleol fel Y Gelli, yn dref farchnad a gyda dros ugain o siopau llyfrau, mae’n aml yn cael ei disgrifio fel “tref o lyfrau” mae’n Dref Lyfrau Genedlaethol Cymru ac yn safle Gŵyl flynyddol y Gelli. Mae siopa yn y Gelli Gandryll yn hwyl gyda llawer o fanwerthwyr annibynnol yn cynnig anrhegion unigryw i fusnesau crefftus lleol yn cynnig eu nwyddau wedi’u gwneud â llaw yn ystod y farchnad Iau wythnosol. O gynhyrchion glanhau organig moethus a wneir gan #LemonandLavender i ddanteithion arobryn ac yn swyddogol rhai o’r marmalade gorau yn y byd o blackmountainspreserves.com

Os mai antur yw’r hyn rydych chi’n chwilio amdano yna mae gan Bannau Brycheiniog bopeth sydd ei angen arnoch o ddringo mynydd, canŵio, beicio, marchogaeth, nofio gwyllt, gleidio i bysgota, o deithiau cerdded ysgafn i fynyddoedd trawiadol a gwylio adar. Mae rhywbeth yma i bawb. Mae’r gwesteiwyr, Helen a John Dunne o Tegfan Garden Suite, am i’ch arhosiad fod y gorau y gall fod. Felly maen nhw’n ymfalchïo yn sylw i fanylion ac yn cynnwys yr ychwanegiadau bach hynny sy’n synnu ac yn ymhyfrydu na fyddai eisiau Hamper Croeso Cymraeg gorlawn wrth gyrraedd!

I ddarganfod mwy am eich arhosiad yng Nghymru yn y dyfodol a’r hyn sydd gan Suite Gardd Tegfan i’w gynnig, o syniadau am bethau i’w gwneud i wyliau a digwyddiadau lleol, gweler tegfangardensuite.com am fwy o fanylion.

Dewch o hyd i’r eiddo hwn a manylion yr ardal a grybwyllir yn y blog ar y canllaw Digidol i Bannau Brycheiniog
Points of Interest

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf