Skip to main content

Castell Aberhonddu

Mae adfeilion rhamantaidd Castell Aberhonddu’n edrych dros Afon Wysg ac Afon Honddu yng nghanol y dref. Cynlluniwyd y castell gan y Normaniaid er mwyn darostwng y Cymry gelyniaethus, ac ar un adeg roedd y castell yn olygfa ysblennydd.
Beth sydd i’w weld yng Nghastell Aberhonddu
Ar ben y domen mae gweddillion gorthwr cragen sy’n dyddio o ganol y 13eg ganrif. Mae’r adeilad mwyaf i oroesi, drws nesaf i’r gwesty, yn rhan o’r neuadd 13eg ganrif. Ger y wal ar ochr afon Honddu mae tŵr hanner wythonglog o’r 14eg ganrif gynnar.
Ymweld â Chastell Aberhonddu
Mae rhan o’r safle wedi bod yn westy ers y 1800au cynnar.
 

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf