Skip to main content

Profwch Hud Bannau Brycheiniog: Canllaw Anrhegion Nadolig Unigryw

Profwch Hud Bannau Brycheiniog: Canllaw Anrhegion Nadolig Unigryw

Wrth i dymor yr ŵyl agosáu, mae’r ymgais am yr anrheg Nadolig berffaith yn dechrau. Eleni, beth am dorri i ffwrdd o’r cyffredin a rhoi’r anrheg o brofiadau bythgofiadwy? Rydym wedi casglu ystod o brofiadau a thalebau gwych y gellir eu defnyddio ar draws Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.P’un a ydych chi’n siopa am deulu, ffrindiau, neu’r rhywun arbennig hwnnw, mae ein canllaw rhoddion wedi’i guradu wedi’i gynllunio i drochi eich anwyliaid yn harddwch ac antur y dirwedd ryfeddol hon yng Nghymru.

Llety hardd a danteithion bwyd

 1. Yr Angel Fenni: Yn swatio yng nghanol Y Fenni, mae’r Angel yn fwy na gwesty yn unig; Profiad gwych hefyd. Rhoddwch enciliad tawel i’ch anwyliaid gyda thaleb gan Yr Angel. Dewiswch o amrywiaeth o becynnau o Te Uchel hyd at arhosiad dros nos gyda chinio wedi’i gynnwys. Archwiliwch dalebau.
 2. Y Felin Fach Griffin: Am ddihangfa wledig glyd, mae Griffin y Felin Fach yn ddewis perffaith. Mae’r berl cysgu bwyta-ddiod hon yn cynnig profiad sy’n cyfuno ciniawa cain ac awyrgylch cynnes, croesawgar. Syrpreis rhywun arbennig gyda thaleb am arhosiad cofiadwy. Archwiliwch dalebau.
 3. Yr Oriau Brycheiniog: Caffi swynol a deli yng nghanol Aberhonddu, mae’r Oriau’n hafan i ddanteithion a ffans coffi fel ei gilydd. Hyfrydwch eich anwyliaid gyda’r rhodd o brofiad coginio, p’un a yw’n brunch hamddenol neu’n daith i’w siop lyfrau. Archwiliwch dalebau.

Anturiaethau Aros

 1. Good Day Out: Gwnewch atgofion ynghyd â phrofiad unigryw o Good Day Out. O gerdded moch i brofiadau diwrnod llawn, mae eu detholiad o brofiadau yn eich cysylltu â natur a chrefftwyr lleol. Dewiswch yr antur perffaith ar gyfer eich anwyliaid. Archwilio profiadau.
 2. Teithiau Trike Bannau: I geiswyr gwefreiddiol, mae Beacons Trike Tours yn cynnig ffordd gyffrous o archwilio tirweddau golygfaol Bannau Brycheiniog. Rhoddwch Taleb Nadolig ar gyfer taith driciau, gan ddarparu taith fythgofiadwy drwy rai o ardaloedd harddaf y Parc Cenedlaethol. Archwiliwch dalebau.
 3. Alpaca My Boots: Anfonwch ffrind i gwrdd â’r alpacas gyda thaleb gan Alpaca My Boots. Anrheg berffaith i bobl sy’n hoff o anifeiliaid, mae’r profiad hwn yn caniatáu ichi godi’n agos ac yn bersonol gyda’r creaduriaid ysgafn hyn, gyda golygfeydd anhygoel hyd at y Bannau canolog. Dewiswch o wahanol becynnau a gwnewch atgofion a fydd yn para am oes. Archwilio profiadau.
 4. Bike Park Wales: Bydd ceiswyr gwefr a selogion beicio mynydd yn gwerthfawrogi’r rhodd o adrenalin ym Mharc Beicio Cymru. Gydag amrywiaeth o lwybrau ar gyfer pob lefel, mae taleb anrheg yn gadael i’ch anwyliaid goncro’r bryniau a socian yn y golygfeydd trawiadol. Antur Rhodd.
10.05.17.
BikePark Wales

PIC © Andy Lloyd
www.andylloyd.photography

Hyfrydwch a Thrysorau Lleol

 1. Black Mountains Preserves: Trin eich teulu i ledaeniad anhygoel y Nadolig hwn gydag offrymau cain gan Warchodfeydd y Mynyddoedd Duon. O jamiau i siytni, mae eu cynnyrch yn ddathliad o flasau lleol. Rhoddwch hamper am flas o’r Mynyddoedd Du yn y cartref. Archwiliwch Hampers.
 2. Black Mountains Smokery: Creu gwledd synhwyraidd gyda hamper dathlu o Black Mountains Smokery. Gydag amrywiaeth o hyfrydwch mwg, mae’r rhodd hon yn berffaith i’r rhai sy’n gwerthfawrogi’r pethau mwy manwl mewn bywyd.  Syrpreis i’ch anwyliaid gyda blas o gefn gwlad Cymru. Archwiliwch Hampers.
   

Trysorau bythol

 1. Found Gallery: Am drysorau unigryw, wedi’u crefftio â llaw sy’n sefyll prawf amser, mae Found yn berl yng nghanol Aberhonddu. Archwiliwch eu casgliad o gelf leol a dewch o hyd i’r anrheg berffaith sy’n adlewyrchu harddwch a chrefftwaith Bannau Brycheiniog. Ymweliad a ganfuwyd.
 2. Dan Yr Ogof Dinosaur: Os ydych chi’n ffan o ryfeddodau cynhanesyddol, peidiwch â cholli’r cyfle i wneud cais am Apotosaurus maint bywyd o Dan yr Ogof. Mae’r arwerthiant, a drefnwyd cyn 20/11/23, yn cynnig cyfle i fod yn berchen ar ddarn o hanes tra’n cefnogi achos elusennol. Dysgu mwy

Y Nadolig hwn, ewch y tu hwnt i’r cyffredin a rhoddwch hud Bannau Brycheiniog. Gyda phrofiadau sy’n amrywio o encilion clyd i anturiaethau gwefreiddiol, mae rhywbeth i bawb yn ein cornel hyfryd o Gymru.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf