Skip to main content

Fel un o sioeau stoc dethol gorau Ewrop, bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn denu’r torfeydd o bell ac agos i fwynhau dau ddiwrnod yn llawn cystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

Bydd y ffair cael ei chynnal ar 28 – 29 o Dachwedd 2022. Unwaith yn rhagor, bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, cystadlaethau a da byw arobryn yn ystod y digwyddiad deuddydd hwn.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf