Skip to main content

Virtual Brecon Jazz 2020

Bellach mae Gŵyl Jazz Aberhonddu yn ‘Virtual Brecon Jazz’ a bydd Gŵyl 2020 ar-lein.

Mae artistiaid o Gymru a’r Byd wedi dod ynghyd i ddathlu BJF am ei 37ain flwyddyn.

Y dyddiadau yw 7-9 Awst a bydd BJF2020 AM DDIM i bawb sy’n ymuno ac ar gael trwy gydol mis Awst.

Mewn phartneriaeth â Chlwb Jazz Aberhonddu, Stiwdio Cymhareb Cymru, platfform cynnal cerddoriaeth Vialma, Cyngor Tref Aberhonddu, a Chyfeillion Jazz Aberhonddu.

Mae Brecon Jazz ar-lein eleni ac am ddim i’w wylio. Mae’n 7-9 mis Awst ac ar gael tan 30 Awst wedyn. I ymuno ymlaen llaw ymwelwch â https://email.vialma.com/brecon-email-entry/

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf