Skip to main content

TOM DUNCAN: THE PAINTINGS & WATERCOLOURS OF IRELAND

Roedd y ddeunawfed ganrif yn gyfnod cymharol lewyrchus yn Iwerddon, o’i gymharu ag anawsterau’r 200 mlynedd flaenorol. Arweiniodd y cyfoeth newydd at chwant am nwyddau moethus – gan gynnwys paentiadau tirlun a phortread. Bydd Tom yn archwilio gweithiau James Latham, Hugh Douglas Hamilton (cystal â’r un artist yn Lloegr!), Thomas Roberts, William Ashford ac eraill. O ganol y 19eg ganrif tan heddiw, mae paentwyr Iwerddon yn adlewyrchu’r prif fudiadau Ewropeaidd. Bydd y sgwrs hon yn dilyn y symudiadau hynny’n fras gan ddangos delweddau sy’n gyffredinol anhysbys.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf