Skip to main content

Te prynhawn arswydus

Ewch i ysbryd Calan Gaeaf gyda’n Te Prynhawn Arswydus! Rydym yn croesawu teuluoedd i ymuno â ni am gacennau a brechdanau blasus ar thema Calan Gaeaf. Ar ôl bwyd mwynhewch stori frawychus. bingo arswydus a mentro ar hyd ein helfa Calan Gaeaf drwy’r ardal blanhigion. Bydd gwobr hefyd am y wisg ffansi gorau i blant a bag parti i bob plentyn fynd adref gyda nhw! Dydd Llun 31 Hydref – 2pm RHAID I OEDOLYN GYDA POB PLENTYN – prynwch eich tocyn yma.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf