Skip to main content

Taith Gerdded Ystlumod Gyda’r Nos

Image Credit – Frank Greenaway

Ymunwch gyda’r Ecolegydd, Rob Morgan, o Just mammals am sgwrs am ecoleg ystlumod, rhywogaethau ystlumod y DU ac ystlumod lleol. Yn dilyn dysgu sut i ddefnyddio canfodydd ystlumod, byddwch yn cerdded i ble mae ystlumod yn actif a bydd Rob yn dweud wrthych am y rhywogaethau y byddwch yn eu clywed. Bydd pob cwestiwn yn cael ei ateb, a’r disgwyl yw y byddwch yn clywed o leiaf pum rhywogaeth o ystlumod, efallai mwy.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf