Skip to main content

Sioe Cwm-du a’r Cylch

Sefydlwyd Sioe Cwm-du yn 1988 yng nghanol y Mynydd Du, mae’n sioe leol boblogaidd iawn gydag awyrgylch braf, gyda’r cyfan wedi’i ddwyn ynghyd gyda help a brwdfrydedd ein teuluoedd lleol. Gyda gemau a chwaraeon i blant, arddangosfeydd hen bethau, sioeau cŵn, dosbarthiadau defaid, dosbarthiadau rhagbrofol ceffylau a merlod, mae’n ddiwrnod allan i’r teulu cyfan.

Mae Sioe Cwmdu wedi ei lleoli ar un o’n ffermydd pentref lleol drwy garedigrwydd Chris a Liz Bowen a’u teulu.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf