Skip to main content

Gŵyl Gorawl Aberhonddu 2024

Gŵyl Gorawl Aberhonddu 2024

 

18th – 21st July Gorffennaf 18fed – 21ain

 

Cyngerdd Mawreddog gyda’r “Siacedi Cochion”- Côr Meibion Cymry Llundain

 

 

Ymuna’r Royal Zulu Chorale gyda Chôr Meibion Aberhonddu a’r Cylch

ar gyfer symffoni o leisiau

Sêr sydd ar eu cynnydd yn y sîn gorawl yn y DU – Continuum yn cyflwyno cyngerdd ar thema Henry Vaughan gyda pherfformiad cyntaf yn y byd o ‘The Morning-Watch’

 

 

Panel yr Ŵyl dan arweiniad Dr Rowan Williams yn trafod

Henry Vaughan: Cerddoriaeth, Mynyddoedd a Chof

 

Cantorion Aberhonddu a Chorws yr Ŵyl yn cyflwyno gwaith clodfawr Karl Jenkins

‘The Armed Man’

 

Cenir Brahms a Bruckner gan Solstice Choral Ensemble

 

+ Taith Corawl yr Ŵyl |Heic yr Ŵyl | Gosber yr Ŵyl |Cymanfa Ganu a mwy!

 

@Y Theatr, Y Muse, Coleg Crist, Y Gadeirlan, Capel y Plough, a llefydd arall o amgylch Aberhonddu

 

 

CynhelirGŵylGorawlAberhondduynflynyddolymmisGorffennafgydagamrywiaethogyngherddau gyda’rnosacynystod y dydd,sgyrsiau,teithiaucerdded a mwy.Croesewircyfranogiadcymunedolacmae’rŵylyncefnogigweithdaiadigwyddiadaueraillynycyfnodcynyrŵylhaf.

 

Mae’r ŵyl yn cynnal cystadleuaeth Gwobr Canwr Ifanc ym mis Mawrth bob blwyddyn gyda ymgeiswyr yn cael eu gwahodd o bob cwr o’r canolbarth a’r de.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf