Skip to main content

Chwedlau goruwchnaturiol i yrru ias lawr eich cefn o gasgliad rhagorol E. F. Benson o straeon ysbryd, Night Terrors. Cewch eich hudo’n feistrolgar gan chwedleua Gerard Logan, fydd yn eich cludo o esmwythder twyllodrus cadair esmwyth i fyd tywyllach, mwy sinistr ble bydd yr annisgwyl a’r anesboniadwy’n tanio eich chwilfrydedd ac yn eich
aflonyddu.

Dramatig, cythryblus a hynod gofiadwy.
Cyfarwyddwyd a dramateiddiwyd gan yr enillydd gwobrau Gareth Armstrong.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf