Skip to main content

Y GELLI (GELLI GANDRYLL)

Un o’r perlau ar hyd Afon Gwy, mae Gelli Gandryll yn adnabyddus ym mhob cwr o’r byd am ei llyfrau.
Gyda’r afon yn llifo’n urddasol ar hyd ochr gogledd-orllewinol y dref, mae’r Gelli yma yn ffinio â Lloegr. Does dim dwywaith mai’r siopau llyfrau ail-law a lleoliad yr Ŵyl Lenyddol flynyddol sydd wedi rhoi’r lle ar y map, ond mae mwy na hynny i’r dref fach hon. Mae Gelli Gandryll yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer crwydro rhan ogleddol y Mynyddoedd Duon, felly dewch draw i ddarganfod rhai o’r pethau difyr sydd yma.
Sut i gyrraedd yno
Edrychwch ar sut i gyrraedd yma am fwy o wybodaeth ar sut i gyrraedd y Parc Cenedlaethol.
Bws:   www.travelinecymru.co.uk
Pethau i’w gweld a’u gwneud yno

Crwydro ac oedi yn y llu o siopau llyfrau ail-law a’r siopau hen greiriau
Galw yn y siopau dillad annibynnol, y siopau bwyd a’r siopau crefft
Picio i un o’r marchnadoedd rheolaidd
Mynd am dro ar hyd yr afon i’r Warin
Ymuno â Thaith Dyffryn Gwy tua’r dwyrain neu’r gorllewin neu Lwybr Clawdd Offa tua’r de neu’r gogledd
Cadw eich clust yn agos i’r ddaear i glywed unrhyw newyddion am y project cyffrous i adnewyddu Castell Gelli Gandryll
Gŵyl y Gelli
Gŵyl Gerdded y Gelli

Rhagor o wybodaeth
Canolfan Groeso, Oxford Rd, Gelli Gandryll, Henffordd HR3 5DG     01497

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf