Skip to main content

Cynhyrchwyr lleol unigryw a chynnyrch bwyd arbennig

Mae gan y Bannau dreftadaeth amaethyddol ragorol. Tra byddwch yma, beth am ddod i adnabod rhai o’r bobl sydd yn gweithio’r tir a chreu bwyd a diod blasus ohono? Un o’r ffyrdd gorau o wneud hynny yw i samplo eu cynnyrch yn ein bwytai, tafarnau a chaffis, neu hwylio ar gyfer picnic yn ein marchnadoedd, siopau fferm, siopau bara a delis. Mae rhai o’n cynnyrch lleol, fel chwisgi Penderyn a chaws cheddar Pwll Mawr, yn unigryw i’r rhanbarth.


Cynhyrchwyr lleol unigryw a chynnyrch bwyd arbennigcylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf