Skip to main content

Taith Gerdded y Tri Chastell, Y Fenni

Taith Gerdded y Tri Chastell, Y Fenni

Mae Taith Gerdded y Tri Chastell yn cychwyn gerllaw ac yn cynnwys Ynysgynwraidd, Grysmwnt a Chastell Gwyn, tri chastell bach ond trawiadol yn Sir Fynwy.

Pellter: 18.6 milltir Mae’r daith gerdded hon o amgylch Gororau Cymru yn cynnwys tri chastell Normanaidd Ynysgynwraidd, Grysmwnt a’r Castell Gwyn. O’r Fenni, y man cychwyn gorau yw’r Castell Gwyn sydd tua wyth milltir o’r Fenni ar hyd y B4521 (Hen Ross Road), gydag arwydd Ynysgynwraidd.

Mae arwyddbyst ar gyfer y daith gerdded gyda disg brown a gwyn gyda chastell.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y llwybr.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf