Skip to main content

Yn dod i Zip World Tower dros Galan Gaeaf

Yn dod i Zip World Tower dros Galan Gaeaf

Yn dod i Zip World Tower dros Galan Gaeaf – MONSTERS OF THE MINE
Bydd yr ŵyl Calan Gaeaf iasol yn gwneud i’ch calon guro’n gyflym… gydag angenfilod brawychus a sioeau chwythu tân anhygoel, dewch i goncro Phoenix, Cursed Climber neu Fear Flyer gyda’r nos.
Dim ond £25 yw pris mynediad a thocyn nos i fynd ar Phoenix, ac mae Tocynnau Gwylwyr yn £5 yn unig. Gallwch ddewis ychwanegu Cursed Climber a/neu Fear Flyer at eich tocyn hefyd
Prynwch eich Tocyn Nos nawr:
20fed Hydref – 31ain Hydref
7:30pm – 10:30pm
Zip World Tower, Rhigos, Aberdâr
Oed 9+
Take a zip wire after dark for a more spooky experience (Image: Zip World)

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf