Skip to main content

Llwybr Clawdd Offa

Llwybr Clawdd Offa

Crown Copyright Visit Wales

Ynglŷn a’r Llwybr

Mae Llwybr Clawdd Offa yn llwybr cerdded 177 milltir (285km) o hyd. Cafodd ei enwi ar ôl y Clawdd mawreddog a adeiladwyd o dan orchymyn y Brenin Offa yn yr 8fed ganrif. Y rheswm am hyn, yn ôl pob tebyg, oedd er mwyn rhannu teyrnas Mersia oddi wrth oddi wrth deyrnasoedd ei elynion, ar diroedd a elwir bellach yn Gymru. 

Mae’r Llwybr, a agorwyd yn ystod haf 1971, yn cysylltu Clogwyni Sedbury ger Cas-gwent ar lannau aber afon Hafren, â thref arfordirol Prestatyn ar lannau Môr Iwerddon. Mae’n mynd trwy wyth sir wahanol ac yn croesi ffin Cymru a Lloegr dros 20 o weithiau. Mae’r Llwybr yn archwilio gwlad y Gororau (fel y gelwir y rhan hon o’r wlad) ac yn croesi Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar hyd crib fawreddog Darren y Gader.  Yn ogystal â hyn, mae’r Llwybr yn cysylltu tair Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol – Dyffryn Gwy, Bryniau Swydd Amwythig a Bryniau Clwyd/Dyffryn Dyfrdwy. 

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf