Skip to main content

Llwybr barddoniaeth tref Aberhonddu

Llwybr barddoniaeth tref Aberhonddu

Mae gan Aberhonddu sîn gelfyddydol fywiog ac mae’n adnabyddus am y teithiau cerdded yn ac o gwmpas y wlad o’i chwmpas ond a ydych chi’n ymwybodol o lwybr barddoniaeth y dref ei hun? Mae’r llwybr yn eich annog i archwilio corneli, strydoedd ac afonydd y dref ac yn rhoi golygfa wahanol i chi ar dirnodau enwog y dref hanesyddol.

Mae llwybr barddoniaeth Aberhonddu yn gwahodd pawb i grwydro strydoedd, afonydd a thirnodau tref farchnad hynafol Aberhonddu a’i chysylltiad â mythau a chwedlau gwlad hudolus, gyfriniol Cymru.

Mae’r llwybr yn cymryd tua awr ac yn cychwyn ym masn camlas Theatr Brycheiniog, lle mae’r bardd a’r dramodydd arobryn Menna Elfyn yn ymgorffori cyfeiriadau at fythau’r Mabinogion yn gelfydd ac yn cysylltu Gemau Llundain ag Aberhonddu. O fasn y gamlas mae’r llwybr yn mynd i fyny Danygaer Street cyn eich arwain i gerdded ar hyd yr Afon Wysg ac at gerdd Owen Sheers.
Mae’r cerddi’n cynnwys cyfeiriadau at enwau a digwyddiadau o’r Mabinogion, penillion yn dwyn i gof weithredoedd Guto Nyth Bran, Taliesin, Gwenllian ac eraill gan gynnwys chwedl naid hir yr Olympiaid, Lynn Davies.

Mae thema Olympaidd gref drwyddi draw, wrth i’r llwybr gael ei ysbrydoli gan Olympiad Diwylliannol Gemau Olympaidd 2012 yn Llundain a’r awydd i gofleidio Prydain gyfan drwy chwaraeon a diwylliant.

Roedd Theatr Brycheiniog yn un o saith sefydliad celfyddydol ym Mhrydain, a’r unig un yng Nghymru, a ddewiswyd i ymuno â’r dathliad, gan gomisiynu gosodiad artistig parhaol er mwynhad pobl Aberhonddu ac ymwelwyr â’r dref.

Comisiynwyd deg bardd o Gymru i gyfansoddi penillion pedair llinell yn ymgorffori elfennau Olympaidd o’u dewis o fewn fframwaith o fythau a chwedlau Cymreig neu ddelweddaeth â chyseiniant Cymreig cryf. Mae’r canlyniad cyfunol yn gofeb eithriadol i gyfoeth, dyfnder ac ehangder cyfoeth ac amrywiaeth barddoniaeth Gymraeg fodern yn y ddwy iaith.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf