Skip to main content

Castell Carreg Cennen

Castell Carreg Cennen

Mae'r adfail trawiadol hwn yn glynu wrth graig galchfaen uchel 330 troedfedd/100 metr uwchben yr afon Cennen yng ngorllewin y parc cenedlaethol.

Gwybodaeth bellach:

Mae'r llwybr o'r maes parcio, sy’n mynd heibio'r siop a’r caffi, yn gymysgedd o slabiau, cerrig-llwch anwastad a tharmac gydag amrywiol raddiannau yn arwain at droed y castell. Gellir cyrraedd adfeilion y castell i fyny llethr gweddol serth, glaswelltog. I’r rhai na allant gyrraedd y castell ei hun mae llwybr carreg-llwch, i'r rheini nad ydynt yn gallu cyrraedd y castell ei hun mae llwybr llwch cerrig gyda golygfeydd godidog, sy'n hygyrch i fygis. Mae llwybrau serth heb gamfeydd o amgylch y safle. Mae nifer o feinciau picnic ger y maes parcio. Ffoniwch i gael amserau agor a phrisiau mynediad i'r castell.

Sut i gyrraedd: Mae'r castell, sydd ym mhentref Trap, wedi’i arwyddo o'r pentref, ac o Rydaman (6km) a Llandeilo (6km).

Tef neu bentref agosaf: Trap a Rhydaman.

Cyfeirnod Grid OS:Map Explorer OL 12 neu Fap Landranger 159 - SN 667 193.

Pellter: Mae'r castell 400 metr i fyny'r allt o'r maes parcio.

Cysylltwch â: Am ragor o fanylion ffoniwch 01558 822291.

Cyfleusterau: There is a shop and cafe/restaurant on site.

Parking: Mae siop a chaffi/bwyty ar y safle.

Toiledau: Mae toiledau i’r anabl, yn y maes parcio.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf