Skip to main content

Caffis a siopau te

Y pethau bychain megis pot o de a brechdanau, pice ar y maen neu sgon, jam a hufen, sy’n gwneud gwyliau yng Nghymru wir yn arbennig. Yma yn y Parc Cenedlaethol, mae gennym lwythi o gaffis, tai bwyta a siopau te. Fel bonws, mae rhai ohonynt yn dyblu fel galerïau a siopau rhoddion.


Caffis a siopau tecylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf