SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Sioe Llangynidr

  Sun 26th Aug 2018 - Sun 26th Aug 2018

  Wedi’i lleoli yng nghanol y Bannau - mae Sioe Llangynidr yn ddiwrnod allan gwych i bawb. Rydym yn pacio llawer iawn i mewn i’r digwyddiad undydd hwn. O gystadlaethau amaeth, garddwriaeth a chrefft, i arddangosiadau coginio, cneifio a gw...

 • 2. Sioe Pont Senni 2018

  Sat 1st Sep 2018 - Sat 1st Sep 2018

  Mae’r sioe amaethyddol, a elwir yn Sioe Pont Senni, a gynhelir gan Gymdeithas Amaethyddol Defynnog, yn ddigwyddiad undydd ac fe’i cynhelir ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mis Medi bob blwyddyn. Cynhelir dosbarthiadau ceffylau, defaid a gwa...

 • 3. Gŵyl Fwyd Y Fenni

  Fri 14th Sep 2018 - Sun 16th Sep 2018

  Dewch i brofi un o brif wyliau bwyd y wlad eleni. Mae'r digwyddiad wedi cael ei alw ‘The Glastonbury of Food Festivals’ (Observer) ac mae'n enwog am ei awyrgylch wych a'i groeso Cymreig. Mae'r marchnadoedd eang yn y stry...

 • 4. Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri

  Sat 22nd Sep 2018 - Sun 23rd Sep 2018

  Mae Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri yn dathlu porthmona, ffermio defaid a’r diwydiant gwlân. Drwy gydol y penwythnos, bydd tref Llanymddyfri yn dathlu ei gwreiddiau yn y diwydiant ffermio a’i chysylltiad â hen lwybrau’r por...