SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 1st Sep 2018 - Sat 1st Sep 2018

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 2. Night Run (or walk!)

  Fri 7th Sep 2018 - Fri 7th Sep 2018

  Night Run (or walk!) Friday September 7th. A night time run/jog/walk for 8km around Usk Reservoir, all off road. Take the opportunity to experience night time walking or running in this quiet location, situated in a designated International Dark ...

 • 3. Rhedeg nos (neu gerdded!)

  Fri 7th Sep 2018 - Fri 7th Sep 2018

  Rhedeg nos (neu gerdded!) Dydd Gwener Medi 7fed. Rhedeg / jog / cerdded noson am 8km o gwmpas Cronfa Ddŵr Wysg, i gyd oddi ar y ffordd. Cymerwch y cyfle i brofi cerdded neu redeg yn ystod y nos yn y lleoliad tawel hwn, wedi'i leoli mewn gwar...

 • 4. Crughywel Gŵyl Gerdded Ychwanegol yr Hydref

  Fri 14th Sep 2018 - Sun 16th Sep 2018

  Dewch i ymuno â ni yn ein Gŵyl Gerdded Ychwanegol yr Hydref: 14-16 Medi 2018 Yn gynnar ym mhob blwyddyn er 2008, mae Crucywel wedi gosod wythnos wych o deithiau cerdded tywys yn yr ardal hardd hon a gwelodd 2017 y cyntaf o benwyt...

 • 5. Gŵyl Fwyd Y Fenni

  Fri 14th Sep 2018 - Sun 16th Sep 2018

  Dewch i brofi un o brif wyliau bwyd y wlad eleni. Mae'r digwyddiad wedi cael ei alw ‘The Glastonbury of Food Festivals’ (Observer) ac mae'n enwog am ei awyrgylch wych a'i groeso Cymreig. Mae'r marchnadoedd eang yn y stry...

 • 6. Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri

  Sat 22nd Sep 2018 - Sun 23rd Sep 2018

  Mae Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri yn dathlu porthmona, ffermio defaid a’r diwydiant gwlân. Drwy gydol y penwythnos, bydd tref Llanymddyfri yn dathlu ei gwreiddiau yn y diwydiant ffermio a’i chysylltiad â hen lwybrau’r por...

 • 7. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 29th Sep 2018 - Sat 29th Sep 2018

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 8. Diogelwch ar y Bryniau

  Sat 27th Oct 2018 - Sun 28th Oct 2018

  Dyma gwrs deuddydd a leolir yn y ganolfan ymwelwyr, sy’n ffordd wych o ddechrau arni cyn anelu am y bryniau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i ganfod eu ffordd â map a chwmpawd, neu i’r rheiny sydd angen glo...