Skip to main content

Gwneud torch a chinio yn y Felin Fach Griffin

Hoffech chi ymuno â ni am ychydig o seibiant creadigol? Gwnewch eich torch eich hun gyda Fran o @ladidardyflowers
Bydd Fran yn dangos i chi sut i wau eich sylfaen eich hun ac addurno gyda dail, aeron, blodau ac ati wedi’u tyfu’n lleol, yn ffres ac wedi’u sychu. Mae popeth a ddefnyddir yn gwbl fioddiraddadwy heb unrhyw gemegau, llifynnau na phlastigau. Mae’r holl ddeunyddiau wedi’u cynnwys ond mae croeso i chi ddod â’ch addurniadau neu oleuadau arbennig ychwanegol.
Dydd Gwener 18 Tachwedd 11am – 4pm
Dydd Gwener 2 Rhagfyr 11am – 4pm
Darperir cinio dau gwrs hyfryd ynghyd â the a choffi. Cost £70 y pen.
Am fanylion pellach ac i archebu, cysylltwch â Fran ar: ladidardyflowers@gmail.com

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf