Skip to main content

SIOE LLANDDEWI NANT HODNI A’R CYFFINIAU

Mae gan Sioe Cwm Llanddewi Nant Hodni a’r Cyffiniau un o’r lleoliadau gorau o’r holl sioeau lleol, ym mynwes Cwm Llanddewi Nant Hodni, gerllaw’r Abaty adnabyddus, wedi’i amgylchynu gan Fynyddoedd Duon Sir Fynwy. Mae’n ganolbwynt i gymuned amaethyddol ffyniannus, ac mae poblogrwydd hirhoedlog y sioe o ganlyniad i gefnogaeth lawn y gymuned leol.

Bydd beirniadu ceffylau’n dechrau am 9am gyda neidio ceffylau am 9.30am. Dylai’r holl gynigion fod yn y babell gynnyrch erbyn 10.30am a’r holl ddefaid a gwartheg wedi’u corlannu erbyn 11am. Derbynnir cystadleuwyr yn y sioe gŵn o 12pm a bydd y beirniadu’n dechrau am 1pm.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf