Skip to main content

Gŵyl Lenyddol a Chelfyddydol Y Gelli

Mae Gŵyl y Gelli wedi dod ag awduron o bedwar ban byd ynghyd i drafod a rhannu straeon ym mhrydferthwch rhyfeddol y Gororau. Mae’r Ŵyl yn dathlu ysgrifennu gwych gan feirdd a gwyddonwyr, awduron geiriau a digrifwyr, nofelwyr ac amgylcheddwyr, ac yn dathlu pŵer syniadau da i drawsnewid ein ffordd o feddwl. Credwn fod y cyfnewid syniadau a’r cyd-drafod sy’n digwydd yn ein gwyliau’n ysbrydoli dadleniadau personol, gwleidyddol ac addysgiadol. Yng ngeiriau Bill Clinton, Gŵyl y Gelli yw “Woodstock y meddwl.”

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf