Skip to main content

Gŵyl Awyr Dywyll 2022

Rhaglen Ŵyl Awyr Dywyll 2022

Dydd Gwener 23 Medi

9:30 – 10:15       Taith i’r Sêr gyda Nick Busby (digwyddiad rhithiol i ysgolion)

18:00 – 21:00    Padlfyrddio o Dan y Sêr gyda Outdoor Explore Cymru, Prom Aberhonddu

19:00 – 20:00    Taith Gerdded Ystlumod gyda Just Mammals, Loc Brynich

Dydd Sadwrn 24 Medi

13:00-14:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00 and 16:00-17:00  Sioeau Planetariwm gyda Chymdeithas Seryddol Wysg, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

13:00 – 13:45    Gweithgareddau Plant gyda Thîm Addysg y Parc Cenedlaethol, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

10:00 – 16:00    Syllu Solar gyda Chymdeithas Seryddol Caerdydd, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

14:00 – 14:45    Popeth am wyfynod a sut i wneud magl gwyfynod gyda Norman Lowe, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

18:00 – 21:00    Padlfyrddio o Dan y Sêr gyda Outdoor Explore Cymru, Loc Brynich

18:30 – 20:00    Adrodd Storïau Serennog gyda Daniel Morden, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

19:00 – 21:00     Arsylwi gyda Thelesgop ac ysbienddrych gyda Chymdeithas Seryddol Wysg, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

19:00 – 20:00    Taith Gerdded Ystlumod gyda Just Mammals, Prom Aberhonddu

Dydd Sul 25 Medi

Sioeau Planetariwm gyda Chymdeithas Seryddol Wysg, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

13:00 – 16:00    Syllu Solar gyda Chymdeithas Seryddol Wysg, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

13:00 – 13:45    Mythau a Chwedlau yn yr Awyr, adrodd stori gyda Carl Gough, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

14:30 – 15:15    Mythau a Chwedlau yn yr Awyr, adrodd stori gyda Carl Gough, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

18:00 – 20:00    Padlfyrddio o Dan y Sêr gyda Outdoor Explore Cymru, Loc Brynich

18:00 – 21:00     Arsylwi gyda Thelesgop ac ysbienddrych gyda Chymdeithas Seryddol Wysg, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf