Skip to main content

Gŵyl Awyr Dywyll 2023

10.30-1pm
ANRHEG O’R NEFOEDD (taith gerdded) EIN TIRWEDD OES YR
IA £3.00
Teithiwch yn ôl mewn amser a cherdded ar draws comin Mynydd Illtud i fryngaer Twyn y gaer i brofi’r Oes Haearn a’r
Oes Efydd gyda’r Swyddog Geobarc, Alan Bowring.
11am, 12am, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm, 5pm £7.00
Sioeau planetariwm yn y planetariwm dan do Gan ddefnyddio planetariwm amlgyfrwng o’r radd flaenaf bydd rhyfeddodau awyr y
nos yn cael eu dangos yn rhyfeddol o fanwl.
11am-11.45
Cyflwyniad- Sut meistrolodd ystlumod awyr y nos a pham y gallai dyn achosi eu cwymp yn y pen draw £3.00
12am-12.45
Cyflwyniad – Dewis a defnyddio ysbienddrych £3.00
Mae ysbienddrych yn arf hynod ddefnyddiol ac effeithiol ar gyfer y rhai sydd newydd ddechrau syllu ar y sêr a seryddwyr profiadol fel ei gilydd.
2pm- 2.45
Cyflwyniad- Meteorynnau a stori cysawd yr Haul £3.00
Cewch gyfle i weld a thrin creigiau o’r gofod sydd dros 4.7 biliwn o flynyddoedd oed.
2pm-4.30
ANRHEG O’R NEFOEDD –(taith gerdded) EIN TIRWEDD OES YR
IA £3.00
Teithiwch yn ôl mewn amser a cherdded ar draws comin Mynydd Illtud i fryngaer Twyn y gaer i brofi’r Oes Haearn a’r Oes Efydd gyda’r Swyddog Geobarc, Alan Bowring.
3pm-3.45 Cyflwyniad- Y Blaned Mercher £3.00
Oeddech chi’n gwybod os byddech chi’n byw ar y blaned Mercher yna byddech yn dathlu eich penblwydd bob 3 mis, dewch i ddysgu mwy am y Blaned ddiddorol hon.
7.30-10.30pm
Taith Gerdded Awyr Dywyll o Ganolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol Cyfle i grwydro Bannau Brycheiniog gyda’r nos gyda thywysydd mynydd cymwys a Llysgennad Awyr Dywyll fel rhan o’r Ŵyl Awyr Dywyll. Yn ystod y noson byddwn yn crwydro Mynydd Illtud a Thwyn y Gaer. Archebwch le yma:
Book here: https://trigpointadventures.co.uk/brecon-beacons-dark…/
7pm-7.45
Cyflwyniad- Gwyddoniaeth Dr. Who £7.50 – Mae pob math o
ffuglen wyddonol yn hwyl…ond a yw’n bosibl? I ddilyn am 8pm gydag arsylwi awyr agored gan ddefnyddio telesgopau ac ysbienddrych gyda chymdeithasau seryddol Brynbuga a Chaerdydd.
7pm-8pm
Mythau Clasurol £12.00
Yr awdur a Storïwr DANIEL MORDEN yn adrodd straeon traddodiadol a hudol am yr alaeth.
8pm-8.45
Cyflwyniad- Taith Artemis i’r lleuad £7.50 cyn y sgwrs rhwng 7pm-7.45 gallwch syllu ar y sêr gyda chymdeithasau seryddol
Brynbuga a Chaerdydd.
10am-4pm
Digwyddiad trwy’r dydd am ddim: Syllu ar yr Haul gyda Chymdeithas Seryddol Caerdydd Dewch i weld ein seren agosaf (yr Haul) YN DDIOGEL trwy delesgopau arbenigol a gynlluniwyd yn bwrpasol. Mae holl fywyd y Ddaear yn dibynnu arno!
Digwyddiadau ar gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu
22ain, 23ain 7pm-8pm
Padl Fyrddio gyda Martin Williams Archwiliwch Warchodfa Awyr Dywyll Bannau Brycheiniog ar ôl iddi dywyllu o Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, ar badl nos gydag Outdoor Explore Wales.
Archebwch le yma: Book here: https://bit.ly/DarkSkiesNightPaddle.
Digwyddiadau ar Bromenâd Aberhonddu
22ain, 23ain Taith Gerdded Ystlumod £10.00
Dewch draw i dreulio ychydig o’ch noson yn dysgu am ystlumod yn Aberhonddu gydag ecolegydd ystlumod lleol!

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf