Skip to main content

EIN TEITHIAU CERDDED

Cerddwch ffordd hyn? Pam lai?

Cylchdaith Talgarth & Llanelliw

Tir cefn gwlad agored rhwng y dref a’r mynydd sy’n galw ar y daith gerdded hon. Gan godi’n raddol byddwch yn pasio ffermydd, pentref bychan ac eglwys hynafol cyn cael eich gwobrwyo â golygfa wrth droed y Mynyddoedd Duon. Taith gerdded gradd 3 yw hon: Llwybrau â goleddfau achlysurol hir neu serth, mannau cyfyng, wynebau gwael i’r llwybrau a gatiau mochyn neu gamfeydd. Does dim lle i eistedd.


Cylchdaith Talgarth & Llanelliw

Gradd tro

9.5km / 5.9milltir

Talgarth (Cyfeirnod grid OS SO152233) (cod post LP3 0PG)

Cyfesurynnau GPS cychwynnol
° 0' 0" N ° 0' 0" W (DMS)

2 awr 15 mun

Esgyniad 287m / 942ft

Cyfleusterau:


Wedi ymdroelli ar hyd strydoedd difyr Talgarth, i fyny heibio i Eglwys Santes Gwen, fe ddechreuwch brofi hedd gwledig y cornel hwn o’r Mynyddoedd Duon. Byddwch yn pasio drwy fuarth Fferm Ffostyll cyn mynd yn eich blaen i eglwys hynafol y Santes Ellyw sydd dan ofalaeth y Friends of the Friendless Churches. Gallwch alw draw i’r eglwys ddiddorol hon drwy ofyn am yr allwedd yn Llys Llanelyw. Edrychwch am y goeden ywen gerllaw a gaiff ei hadnabod fel y Goeden Chwipio. Dywedir y rhoddid dwylo drwgweithredwyr lleol trwy’r hafnau ym moncyff y goeden a’u clymu yno er mwyn eu chwipio yn ystod y G17 a’r G18. Ymhellach yn eich blaen fe gewch fwynhau golygfeydd braf o’r Bannau Canolog o Gomin Rhos Fach wrth odre’r Das, cyn ei throi hi am yn ôl i Dalgarth sy’n swatio’n dwt oddi tanoch.

Gadewch i ni wybod am unrhyw anawsterau gyda’r daith trwy ein system adrodd ar-lein


cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf