Skip to main content

Tri lle gorau ar gyfer rhaeadrau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Tri lle gorau ar gyfer rhaeadrau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

O'r nifer o lefydd i weld rhaeadrau yn ein Parc, dyma dri o'r goreuon.

1. Gwlad y Sgydau: tirweddau byw

Yn llechu ar lethrau deheuol masiff Fforest Fawr, i'r gorllewin o Ferthyr Tudful, Gwlad y Sgydau (a elwir hefyd yn Coed-y-Rhaeadr) (http://www.breconbeacons.org/waterfall-country) yw un o rannau mwyaf prydferth a phoblogaidd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Geoparc Fforest Fawr, gyda cheunentydd serth â choed bob ochr iddynt, a digonedd o ddŵr yn llifo. Y brif fynedfa ar gyfer yr ardal yw pentref Pontneddfechan.

2. Blaen-y-glyn: dyfroedd bywiog

Mae llawer o'r dŵr sy'n llenwi Cronfa Ddŵr Talybont yn cychwyn ei daith yn uchel yn y mynyddoedd ar ben Dyffryn Talybont yn nwyrain y Bannau. Ym Mlaen-y-Glyn, mae'r Afon Caeranell ifanc, Nant Bwrefwr a nentydd eraill yn llifo i lawr o'r bryniau dros glystyrau enfawr o raeadrau prydferth.

Mae 'na deithiau cerdded pleserus i'r rhaeadrau yma o feysydd parcio Cyfoeth Naturiol Cymru ym Mlaen-y-Glyn Uchaf (cyfeirnod grid SO56176) a Blaen-y-Glyn isaf (SO064169).

3. Sgwd Henrhyd: y rhaeadr uchaf ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Gyda chwymp o 27m, Sgwd Henrhyd, ar Afon Nant Llech, i'r gogledd-orllewin o Lyn-nedd, yw'r rhaeadr uchaf yn y Parc Cenedlaethol.

Mae llwybr cerdded yn arwain at y rhaeadr o faes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (cyfeirnod grid SN853121) ger Coelbren, oddi ar yr A4221, filltir i'r de-ddwyrain o Abercraf. Dilynwch lwybr serth i lawr i'r dyffryn coediog hudol, a chewch ambell gipolwg o'r rhaeadr rhwng y coed. Mae pont bren yn mynd â chi dros y nant, a dilynwch hon i fyny at y pwll ar waelod Sgwd Henrhyd. Gallwch wedyn gerdded i lawr dyffryn Nant Llech, sydd â choed derw digoes, onn, pisgwydd dail bach, gwern a llwyfenni llydanddail ar bob ochr i'w llethrau serth. Mae hwn yn mynd â chi i Sgwd Henrhyd.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf