Skip to main content

Amgueddfa Pont-y-pŵl

Amgueddfa Pont-y-pŵl

Mae gan Amgueddfa Pont-y-pŵl arddangosfeydd cyfnewidiol sy'n ymwneud â hanes diwydiannol, diwylliannol a chymdeithasol cymoedd De Cymru yn ogystal ag oriel gelf. Mae'r amgueddfa mewn bloc stablau Sioraidd gyda chwrt cobls. Mae pob ardal ar un lefel ac yn gwbl hygyrch.

Sut i gyrraedd: Mae Pont-y-pŵl ar ymyl de-ddwyreiniol y Parc Cenedlaethol. Mae'r amgueddfa gerllaw parc Pont-y-pŵl yng nghanol y dref.

Tref neu bentref agosaf: Pont-y-pŵl.

Cyfeirnod Grid OS: Map Explorer OL 13 neu Fap Landranger 161 - SO 283 011.

Cysylltwch â: Am fanylion ac amserau agor, ffoniwch 01495 752036 neu ewch i wefanAmgueddfa Pont-y-pŵl

Cyfleusterau: Mae caffi a siop anrhegion ar y safle.

Parcio: Mae gan faes parcio’r amgueddfa fynedfa sydd ar lethr ac sydd ag arwyneb o gobls gwastad, ond mae'n agos at yr adeilad.

Toiledau: Mae toiledau yn yr adeilad gan gynnwys toiled gyda mynediad i'r anabl.

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf