Skip to main content

Penwythnos Beiciau Modur Llanymddyfri 2019

Penwythnos Beiciau Modur Llanymddyfri 2019

Beicwyr Modur paratowch ar gyfer Penwythnos Beiciau Modur Llanymddyfri, sy’n digwydd y penwythnos nesaf.

Mae’r gymuned leol yn Llanymddyfri, ar y porth gorllewinol i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn gwahodd beicwyr i wneud amser i aros yn y dref brydferth, hanesyddol gyda Phenwythnos Beic Modur arbennig ar 6 – 7 Gorffennaf – i ddangos i gefnogwyr ceffyl dur yr hyn sydd ganddo i’w gynnig!

 

Mae cannoedd o feicwyr modur yn mynd trwy Lanymddyfri bob blwyddyn, yn stopio am baned o de ac yna’n teithio ymlaen i gyrchfannau eraill. Yr haf hwn, mae Llanymddyfri yn cynnal penwythnos sy’n canolbwyntio ar feiciau modur mewn ymgais i roi darlun mwy cyflawn o’r dref i’r beicwyr, a rheswm dros gadw’n hirach.

Bydd y penwythnos yn cynnwys y canlynol:

Beiciau Clasurol
Arddangosfeydd Beiciau Henaint
Arddangosfeydd Diogelwch
Hyfforddiant Cymorth Cyntaf
Cefnogaeth Beicwyr
Arddangosiadau Beic
Gweithgareddau Plant
Stondinau Ffair a Gala
Stondinau Celf a Chrefft
Cystadleuaeth Crïwr Ieuenctid a Beiciwr
Stondinau Masnach
Iechyd a Lles
Cerddoriaeth Fyw a llawer mwy!
Dau o’r trefnwyr digwyddiadau allweddol yw Jonah a Sue MacGill, sy’n rhedeg bwthyn gwyliau hunan-ddarpar pum seren ger y dref. Dywedodd Sue: “Mae Llanymddyfri eisoes yn denu beicwyr, felly rydym yn dathlu hynny drwy groesawu a hyrwyddo beiciau modur cyfrifol mewn penwythnos cyffrous iawn.”

Dysgwch fwy am y digwyddiad yma

http://llandoverymotorbikeweekend.co.uk/

cylchlythyr

Tanysgrifiwch i gael y newyddion a’r cynigion diweddaraf