Canolfan y Sgydau, Pontneddfechan


Bydd Canolfan y Sgydau yn cau’n barhaol o 4.00yh ar Ddydd Sul 5 Mehefin.
Ar ôl y dyddiad yma gallwch barhau i ddefnyddio’r wybodaeth yng Nghwm Porth a Chanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol.

V
Canolfan y Sgydau
Ffordd Pontneathvaughan
Pontneddfechan
Ger Glyn-nedd
SA11 5NR


Mae Gwlad y Sgydau yn rhan brydferth o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Geoparc Fforest Fawr, ac mae Canolfan y Sgydau ym mhentref Pontneddfechan yn cynnig man cychwyn gwych i archwilio’r ardal brydferth.

Mae’r Ganolfan yn gartref i arddangosfa ryngweithiol sy’n adrodd stori Geoparc Fforest Fawr a’i sawl rhyfeddod, yn cynnwys ffurfio’r sgydau a rhan y creigiau ym mywydau bobl yr ardal ar hyd yr oesau.

Mae’n lle delfrydol i gychwyn cerdded ar hyd un o lawer o’r llwybrau cerdded i’r rhaeadrau ac i ymweld â gweddillion diddorol y gweithiau powdr gwn a’r cloddfeydd silica sy’n adlais o anterth y diwydiant fu’n llenwi’r man hardd yma.

Un profiad fydd yn aros yn y cof yw’r llwybr cerdded tu ôl llen y dŵr yn Sgwd yr Eira. Mae rhaglen Derek Brockaway, ‘Weatherman Walking  ,’ yn cynnwys y llwybr yma.


Mae’r Ganolfan yn cynnwys staff gwybodus o Swyddogion Gwybodaeth, fydd yn hapus i’ch cynghori â’r cyfan rydych angen ei wybod i fwynhau’r rhan odidog yma o’r Parc Cenedlaethol. Yn y ganolfan, gellir prynu mapiau a chanllawiau hollbwysig, gan gynnwys y Pecyn Gwlad y Sgydau arbennig. Hefyd ar werth yma, ceir eitemau hanfodol ar gyfer eich taith at y rhaeadrau, yn ogystal ag anrhegion i’ch atgoffa o’r ymweliad.

Mae’r Ganolfan yn gartref i arddangosfa boblogaidd Geoparc sy’n adrodd hanes Bannau Brycheiniog dros gannoedd ar filiynau o flynyddoedd. Cymerwch amser i archwilio’r cyfleusterau rhyngweithiol, a gwyliwch ffilm Geoparc gan Ivor Coleman, sy’n dod â chynhanes yr ardal yn fyw.


Gwasanaethau a Nodweddion

  • Swyddogion Gwybodaeth sy’n barod i roi cyngor a chyfarwyddiadau
  • Siop sy’n cadw mapiau, canllawiau ac eitemau hanfodol eraill
  • Amrywiaeth o anrhegion a chrefftau wedi’u cynhyrchu’n lleol
  • Arddangosfa Geoparc addysgiadol
  • Llogi sach deithio ar gyfer gweithgareddau rhaeadrau
  • Diodydd a bwyd ar gyfer y cerdded
  • Toiledau cyhoeddus gyferbyn â’r Ganolfan
  • Llwybrau Sain ar gael


Llwybrau Sain ar gael

Ein horiau agor yw rhwng 10.00yb a 4.00yh ond mi fydd y Ganolfan yn cau’n barhaol
rhwng 4.00yh ar 5 Mehefin 2016

Rydym ni ar agor ar Benwythnosau’n Unig o Dachwedd tan fis Mawrth

Mae’r Ganolfan yn cau am ginio am hanner awr

Ffoniwch neu galwch draw am unrhyw ymholiad.

Rhif Ffôn: 01639 721795

Lle i ddod o hyd i ni