Traddodiadau Bannau Brycheiniog

Ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, rydym ni wedi byw mewn cytgord â’r tir erioed. Er i’r oes ddiwydiannol gael effaith ddofn ar ein diwylliant, roedd llawer o’n traddodiadau wedi hen ennill eu plwyf cyn hynny, yn y dyddiau pan oedd y rhanbarth yn dibynnu ar amaeth yn bennaf.

Erbyn heddiw, dim ond un o bob deg o boblogaeth oed gweithio’r parc a gyflogir yn uniongyrchol mewn tyfu cynnyrch a magu anifeiliaid, ond mae llawer o’n hen draddodiadau amaethyddol yn dal eu tir.