Talgarth

Mae tref farchnad fechan, hynafol Talgarth yn borth gwych i'r Mynyddoedd Du er mwyn cerdded bryniau a beicio mynydd.


Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymweld â Melin Talgarth, ymddangosodd ar raglen 'Village SOS' y BBC. Gerllaw mae gwarchodfeydd natur Park Wood a Pwll-y-Wrach. Maen nhw'n cael eu gwarchod gan Coed Cadw ac Ymddiriedolaeth Natur Maesyfed yn ôl eu trefn, ac maent wedi eu cynnwys yn llyfrynnau Wildlife Walks a Walks Around Talgarth.

Mae'r man crefyddol sefydlwyd gan Hywel Harris (sylfaenydd Methodistiaeth Cymreig) gerllaw yn Nhrefeca yn dal i oroesi fel coleg ac amgueddfa.  set up in nearby Trefecca still survives as a college and museum.

Mae mwy o wybodaeth am y dref a'r ardal o'i chwmpas ar gael o Ganolfan Dwristiaeth Talgarth yn Nhŵr Pele yn sgwâr y dref. Neu gallwch ymweld â gwefan Talgarth yma.


Efallai y bydd gennych hefyd ddiddordeb yn...

    You might also be interested in...