Dewis lle i aros ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae croeso cynnes yn dod yn naturiol i ni yn y rhan hon o Gymru. Mae’r rhai sy’n dod am benwythnosau, gwyliau byr neu wyliau hirach ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn aml yn siarad am ein lletygarwch cyfeillgar.

Mae rhai yn synnu faint o leoedd aros sydd o fewn y Parc Cenedlaethol ac ar y cyrion.

Ymhlith y nifer o ddewisiadau mae gwestai gwledig crand, gwestai bach cyfforddus, tafarnau cysurus a lleoedd Gwely a Brecwast cyfeillgar wedi’u cuddio yn y bryniau. I’r rheini sydd am fod yn fwy annibynnol, mae dewis arbennig o fythynnod hunanarlwyo, tai bynciau, hosteli, gwersyllfeydd/meysydd pebyll, meysydd carafanau a chychod camlas hyd yn oed.

At hynny, mae mwy a mwy o fusnesau llety ym Mannau Brycheiniog yn ennill y safon Cynllun Busnes Twristiaeth Werdd sydd wedi’i gymeradwyo’n swyddogol. Mae hyn yn dangos ein bod yn gofalu am yr amgylchedd cymaint ag y byddwn yn gofalu amdanoch chi.