Yn Ôl Troed y Rhufeiniaid

Roedd dyffryn Tywi yn sir Gaerfyrddin yn un o lwybrau martsio pwysicaf y Rhufeiniaid pan ddaethon nhw i geisio concro Prydain yn 70OC. Heddiw gallwch gerdded yn ôl eu troed drwy ymweld â gwrthgloddiau gwersyll martsio’r Pigwn a chaer fechan Waun-Ddu.