Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol, Aberhonddu

Agorwyd yr amgueddfa hon yn 1935 a’r enw blaenorol arni oedd Amgueddfa Cyffinwyr De Cymru. Mae’n cael ei chydnabod yn un o’r amgueddfeydd catrodol gorau ym Mhrydain.

Mae’r amgueddfa yn olrhain hanes Catrawd Frenhinol Cymru a sefydlwyd yn 1689 fel y 23ain a’r 24ain Catrawd Traed. Cawsant eu hailenwi wedi hynny’n Gyffinwyr De Cymru, Catrawd Cymru a Chatrawd Sir Fynwy. Mae’n cynnwys arddangosfeydd sy’n ymwneud â nifer o’r ymgyrchoedd y bu’r Catrodau yn rhan ohonynt fel Rhyfel y Zulu.

Ymweld â’r Amgueddfa Gatrodol

Mae’r amgueddfa ar agor drwy gydol y flwyddyn ar wahân i’r tair wythnos gyntaf ym mis Ionawr. Mae angen talu i gael mynediad.

Sut i gyrraedd yno

Mae’r Amgueddfa ar y Watton (B4601) wrth ymyl prif farics y fyddin yn Aberhonddu.

Cyfeirnod grid OS

Map Explorer OL12 neu Fap Landranger 160 - SO 049 283

Amserau agor

Llun - Gwener 10am - 5pm, Sadwrn (Ebrill - Medi) 10am - 4pm, gwyliau banc (Ebrill - Medi) 10am - 4pm

Manylion cyswllt

Y Barics, Watton, Aberhonddu LD3 7EB, rhif ffôn 01874 613310, www.royalwelsh.org.uk

Parcio

Parcio ar y stryd gerllaw

Toiledau

Mae’r toiledau agosaf, gan gynnwys toiledau â mynediad i’r anabl yn y maes parcio yng nghanol y dref.

Hygyrchedd

Mae’r fynedfa i’r amgueddfa yn wastad.