Celfyddydau perfformio ac adloniant ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae yna ddigon ar gael i’ch diddanu yn ein trefi a’n pentrefi. Ceir perfformiadau cyson gan gwmnïau theatr a dawns blaenllaw yn ein neuaddau a lleoliadau eraill, ac mae yna ffilmiau, cyngherddau a nosweithiau comedi drwy gydol y flwyddyn.

Theatr y Fwrdeistref, Y Fenni

Stryd y Groes, Y Fenni, NP7 5HD, Cymru, ffôn 01873 850805,

Mae yna rywbeth ymlaen bron bob noson o’r wythnos yn Theatr y Fwrdeistref. Mae rhaglen lawn ac amrywiol o theatr deithiol ac amatur, dawns, comedi a bandiau teyrnged yn rhedeg drwy’r flwyddyn.

Mae’r theatr Fictoraidd hardd hon yn rhan o neuadd y dref. Mae’r adeilad yn dyddio o 1870 ac mae’n dal i gadw tipyn o gymeriad gwreiddiol y cyfnod hwnnw.

Theatr y Melville, sef lle stiwdio'r Fwrdeistref, yw’r lleoliad i ddal cynhyrchiad ar raddfa fechan neu ffilm gelfyddyd arbenigol.

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu

Glanfa’r Gamlas, Aberhonddu, LD3 7EW, Cymru, ffôn 01874 611622, www.brycheiniog.co.uk

Yn sefyll wrth ochr y cychod camlas lliwgar ar daith camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, Theatr Brycheiniog yw un o ganolfannau Celfyddyd Perfformio gorau Cymru. Mae’n croesawu theatr, cerddoriaeth glasurol, dawns, bale, cerddoriaeth ryngwladol, cerddoriaeth werin a digwyddiadau jazz, gan ddenu mwy na 150,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Mae Theatr Brycheiniog hefyd ar y blaen am arbed ynni. Hon oedd y theatr gyntaf yn y wlad i’w phweru gan ynni’r haul, gan gynhyrchu cyfran o’i anghenion ynni drwy gelloedd ffotofoltaidd ar ei tho. Roedd hefyd yn un o’r theatrau cyntaf i osod goleuni LED ar y llwyfan.

Mae Oriel Andrew Lamont hefyd yn yr un adeilad, lle arddangosir darnau gan artistiaid lleol, ac yno hefyd mae Tipple 'n' Tiffin, caffi a bistro sydd wedi ei hargymell gan y Good Food Guide.

Y Neuadd Les, Ystradgynlais

Heol Aberhonddu, Ystradgynlais, Abertawe SA9 1JJ, Cymru, ffôn 01639 843163

Mae’r ganolfan gelf a chymuned hon yn lleoliad amlbwrpas ar gyfer cerddoriaeth fyw a pherfformiadau theatr, ac mae’n cynnig dangosiadau rheolaidd o sinema a ffilmiau arbenigol. O bryd i’w gilydd cynhelir sioeau plant a gweithdai cerddorol, a daw pantomeim teuluol â llond y lle o hwyl ym Mis Ionawr.

Gwyliau a digwyddiadau arbennig

Mae yna ddigonedd o adloniant ar gynnig ym Mannau Brycheiniog yn ystod ein gwyliau cerddoriaeth, bwyd a chelf. I ddarganfod mwy, ewch i’n tudalen ar Festivals.

Efallai y bydd gennych hefyd ddiddordeb mewn …

BUSNESAU LLEOL 6 o 5

You might also be interested in...