Distyllfa Penderyn

Cyn 2004, doedd dim cynhyrchwr wisgi sefydledig wedi bod yng Nghymru ers canrif. Newidiodd Penderyn hynny. Erbyn hyn, mae wisgi o Fannau Brycheiniog yn cael ei werthu drwy’r Deyrnas Unedig ac mewn mwy nag ugain gwlad dros y byd.

Penderyn whisky is sold in more than 20 countries worldwide

Yn 2004, comisiynodd grŵp o bobl frwdfrydig dros wisgi dîm o wyddonwyr i ddylunio distyllfa newydd. Wedyn, y cyfan roedd ei angen oedd safle â digon o ddŵr gerllaw.

Wedi’i leoli ar rostir wrth ffynnon naturiol, (mae’r dŵr yn ychwanegu mineralau cynnil a blas neilltuol i’r wisgi), profodd Penderyn ger Hirwaun yn lleoliad perffaith.

Byth ers hynny, mae Penderyn wedi bod yn gwneud gwirod wedi’i aeddfedu mewn casgenni pren, gan gynnwys casgenni gwin Madeira, casgenni sieri a phort ynghyd â fersiwn mawnog, myglyd. Yn ogystal â wisgi o frag unigol, mae Penderyn hefyd yn gwneud Brecon Gin a gwirodydd eraill.

O dan y rheolwr-gyfarwyddwr Stephen Davies - a fu gynt yn y diwydiant dur ac sy’n gwerthfawrogi’r cyferbyniad â’i hen weithle - mae cynllun i brynu dwy ddistyllfa newydd a fydd yn treblu maint y cynnyrch.

Gwobrwyon ac anrhydeddau

Enillodd Distyllfa Penderyn nifer mawr o wobrwyon trawiadol, gan gynnwys gwobr arian y Gystadleuaeth Gwinoedd a Gwirodydd Rhyngwladol am ei Brecon Special Reserve Gin. Mewn ‘blasiad dall’ yn yr un gystadleuaeth ryngwladol, enillodd Penderyn Single Malt Welsh Whisky fedal arian yn nosbarth y wisgi byd-eang gorau. Canlyniad rhyfeddol i gwmni newydd mewn byd a ddominyddwyd gyhyd gan wneuthurwyr o’r Alban ac Iwerddon. Dyfarnwyd ym Meibl Wisgi’r beirniad cydnabyddedig Jim Murray yn 2013 mai Penderyn oedd brag unigol y flwyddyn.

Oriau agor

Mae canolfan ymwelwyr a siop y ddistyllfa ar agor bob dydd o 9 a.m. hyd 5 p.m. Mae’r Daith Wisgi a’r sesiynau blasu yn costio £6 y pen ac yn digwydd bob awr (ffoniwch i sicrhau’ch lle). Cynhelir Dosbarthiadau Meistr mewn Blasu Wisgi o dderbyn cais.

Distyllfa Penderyn, Penderyn, Rhondda Cynon Taf CF44 0SX, Cymru, 01685 810651, www.welsh-whisky.co.uk