Canolfan Ymwelwyr a Ystafelloedd Te y Parc CenedlaetholCysylltu â’r Ganolfan
Cyfeiriad
Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol
Libanus
Brecon
LD3 8ER


Telephone
01874 623366
 
 Email
visitor.centre@beacons-npa.gov.uk

Rhif ffôn ystafelloedd te:
01874 624979
 
Bydd croeso cynnes i chi bob amser yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, sy’n cael ei adnabod gan yr enw Canolfan y Mynyddoedd yn lleol. Mae yma dîm cyfeillgar a gwybodus o Swyddogion Gwybodaeth ar gael trwy gydol y flwyddyn i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â’r Parc Cenedlaethol.
 
Gallwch lenwi eich tanc personol yn barod am ddiwrnod prysur yn yr Ystafelloedd Te, sy’n cynnig bwydlenni brecwast llawn, cinio a byrbrydau, ynghyd â dewis blasus iawn o deisennau a phwdinau apelgar. Mae gan yr Ystafelloedd Te drwydded, felly gallwch ymlacio Ac atgyfnerthu ar ôl diwrnod cofiadwy yn y bryniau gyda gwydraid o gwrw lleol neu win. Ceir yma ddewis da o wahanol de, coffi a diodydd ysgafn hefyd, er mwyn torri’r syched ar ôl eich taith.
 
Mae ein siop ar agor, ac mae’n werth galw heibio. Maen nhw’n gwerthu’r mapiau a’r canllawiau hollbwysig hynny fydd eu hangen i fwynhau’r wlad o gwmpas, ynghyd â sawl peth hanfodol a fydd yn helpu i hwyluso eich diwrnod. 
 
 
Hefyd, mae gennym ardal chwarae awyr agored lle ceir golygfa arbennig o Ben Y Fan.

Gwasanaethau a Chyfleusterau
 
 • Swyddogion Gwybodaeth ar gael drwy gydol y flwyddyn
 • Toiledau, gan gynnwys toiledau i’r anabl a chyfleusterau newid babis
 • Siop yn gwerthu mapiau, llyfrau canllaw a nwyddau hanfodol eraill
 • Ystafelloedd Te ar gyfer eich holl anghenion bwyd a diod
 • Ardal chwarae dan do fechan i blant y tu mewn  i’r Ystafelloedd Te
 • Ardal chwarae o bren y tu allan
 • Lawnt fawr braf, delfrydol ar gyfer bwyta, yfed a chwarae.
 • Un o’r golygfeydd gorau o Ben y Fan yn yr ardal
 • Maes parcio Talu ac Arddangos
 • Croeso i gŵn ar dennyn
 • Mynediad i’r anabl

Pryd i ymweld â ni
 
Canolfan Wybodaeth
Gwanwyn (16 Ebr – 22 
Gorffennaf) 9.30yb - 4.30yp
Haf (23 Gorffennaf– 2 Medi) 9.30yb - 5.00yp
Hydref (3 Medi - 4 Tachwedd) 9.30yb - 4.30yp
Gaeaf (5 Tachwedd -14 Ebrill) 10.00yb - 4.00yp


Ystafelloedd Te
Gwanwyn (Pasg – Mehefin) 9.30am - 5.00pm
Haf (Gorffennaf – Awst) 9.30am - 5.30pm
Hydref (Medi – Hydref) 9.30am - 5.00pm
Gaeaf (Tachwedd - Chwefror) 9.30am - 4.30pm
 
Ar agor drwy gydol y flwyddyn heblaw am Ddydd Nadolig ac yn cau am 3pm ar Noswyl Nadolig.
 
Rhifau cyfesurynnau GPS
51.927871, -3.488857

E-bost  
enquiries@beacons-npa.gov.uk

Darllenwch adolygiadau amdanom ni yma:

 

 


Ble i ddod o hyd i ni
 


Gaeaf (Tach-Maw) 10:00-4:00 (Siop Grefftau a Phwynt Gwybodaeth heb staff)