Llandeilo

Yn gorwedd yn Nyffryn Tywi ac wedi ei hamgylchynu â chestyll a gerddi, mae Llandeilo yn em. Yn brifddinas hynafol ar Gymru, gan y dref hon mae'r bont gerrig fwa unigol fwyaf yng Nghymru (145 troedfedd, neu 44 metr), sydd wedi ei hamgylchynu gan dai pert wedi eu lliwio mewn lliwiau pastel ac yn ymestyn i fyny i ganol y dref ac at yr eglwys.
Mae gan Landeilo amryw o siopau annibynnol, o henebion, orielau a boutiques, i gigyddion, siopau bara a gwneuthurwyr hufen iâ. Mae 'na nifer o gaffis a delis yn gwerthu cynnyrch lleol. Mae ganddi hefyd ei bragdy ei hun sydd wedi ennill gwobrau, sef Evan-Evans.
Mae Llyfr Efengyl Llandeilo, sef llawysgrif feiblaidd oliwiedig hyfryd, i'w weld yn Eglwys Sant Teilo.

Mae atyniadau lleol yn cynnwys Castell Dinefwr a Thŷ Newton, y ddau yn berchen i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Roedd Parc a Chastell Dinefwr unwaith yn brif gadarnle i Dywysogion yr hen Ddeheubarth. Mae'r castell wedi ei amgylchynu â 800 erw o barcdir ysblennydd, ble gallwch weld ceirw a'r Gwartheg Gwynion unigryw. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd cafodd Tŷ Newton ei ddefnyddio fel ysbyty, ac roedd y gerddi'n gartref i bobl oedd wedi cael eu gwneud yn ddigartref yn dilyn cyrchoedd bomio.

Mae stad brydferth Aberglasne dair milltir i'r gorllewin o Landeilo ac mae'n boblogaidd gyda garddwyr a'r rhai sy'n ymddiddori mewn planhigion. Mae
Castell Carreg Cennen un o gestyll mwyaf rhamantus Cymru, bedair milltir i ffwrdd ym mhentref Trap.
Mae 'na wasanaeth trên rheolaidd i Landeilo ar Linell Calon Cymru sy'n ymestyn rhwng yr Amwythig ac Abertawe.


Mae nifer o ddigwyddiadau yn Llandeilo sy'n werth ymweld â nhw, gan gynnwys Gŵyl Jazz Llandeilo (mis Gorffennaf), Sioe Llandeilo (mis Awst), Gŵyl y Synhwyrau a Ffair Nadolig Parc Dinefwr (mis Tachwedd).

Mae mwy o wybodaeth am y dref a'r ardal o'i chwmpas ar gael o Ganolfan Dwristiaeth Llanymddyfri.